W Niemczech zapadł kolejny wyrok dotyczący informowania o aborcji. Odnosi się on do znowelizowanego po długich sporach politycznych paragrafu.

Reader Interactions