Prawie 24 procent głosów na AfD – w Turyngii prowadzonej przez skrzydło volkistowsko-nacjonalistyczne. Wynik ten zszokował pozostałe niemieckie partie. Jasno podsumowała sytuację b. szefowa gminy żydowskiej w Niemczech.

Reader Interactions