Ratyzbona: bomba w więzieniu

W Ratyzbonie trzeba było ewakuować zakład karny. Powodem była bomba.