Rosnąca liczba uchodźców budzi w Niemczech zaniepokojenie i jest powodem do dyskusji. Zdaniem autora komentarza, Christopha Hasselbacha, wszystko to może negatywnie wpłynąć na prawo azylowe. [KOMENTARZ]

Reader Interactions