Rasizm w niemieckiej policji?

Każdy może zostać skontrolowany przez policję. Ale policja w RFN kontroluje głównie ciemnoskórych.