Projekt RIAS dokumentuje przypadki antysemityzmu w Niemczech. Najnowsze dane pokazują, że Niemcy mimo kultury pamięci mają problem z antysemityzmem.

Reader Interactions