Raport: Rada Europy piętnuje rasizm na Węgrzech

Ostra reprymenda ze Strasburga: Rada Europy jest zaniepokojona rasistowskimi atakami, antysemityzmem i nękaniem ludzi starających się tam o azyl. Choć w raporcie nie zabrakło również pochwał pod adresem Węgier.