Raport: Przestępstwa seksualne w Kościele katolickim

Z najnowszego raportu nt. przypadków molestowania seksualnego w Kościele katolickim wynika, że w porównaniu z innymi instytucjami wśród ofiar jest najwięcej chłopców.