Raport: Poważne uchybienia w procedurach azylowych w RFN

Wewnętrzna kontrola decyzji ws. wniosków azylowych w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) wykazała spore uchybienia. Planowane są dalsze kontrole na szerszą skalę.