W porównaniu z początkiem lat 90-tych bardzo zmieniło się postrzeganie Polaków przez Niemców. Polacy są nadprzeciętnie dobrze wykształceni, pracowici i dobrze zintegrowani – wynika z najnowszych badań.

Reader Interactions