Raport: Niemcy robią postępy w integracji cudzoziemców

Powoli, ale skutecznie – tak przebiega w Niemczech integracja obcokrajowców, którym przyznaje się coraz więcej praw. Do doskonałości jednak jeszcze daleko.