Raport: niektóre biopaliwa bardziej szkodliwe dla klimatu niż paliwa konwencjonalne

Korzyści dla środowiska wynikające z produkcji biopaliw głównie z oleju rzepakowego, palmowego i sojowego są wątpliwe, a wyniki przeprowadzonych badań przez USA i UE nie pokrywają się ze sobą.