Raport Kościołów: chrześcijanie dyskryminowani w 130 państwach świata

Coraz więcej osób wierzących boryka się z prześladowaniami na tle religijnym – podaje „Światowy raport o wolności religijnej chrześcijan” opublikowany przez niemieckie Kościoły.