Raport KE. ws azotanów w wodach gruntowych. Niemcy fatalnie

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej w wodach gruntowych w Niemczech utrzymuje się zbyt silne stężenie azotanów.