Raport AI: Polski rząd szykanuje sędziów i prokuratorów

Nowy raport Amnesty International szczegółowo dokumentuje, jak polski rząd niszczy niezależność sądów. Sędziowie i prokuratorzy broniący praw człowieka są szykanowani i dostają pogróżki.