Raperka Schwesta Ewa usłyszała wyrok: 2,5 roku więzienia

Sąd we Frankfurcie skazał ją za oszustwa podatkowe i uszkodzenie ciała. Oddalono zarzuty stręczycielstwa i handlu ludźmi.