Rozwodnienie reguły „pieniądze za praworządność”, które zaproponował szef Rady Europejskiej Charles Michel, wywołuje krytykę ze strony Niemców, Holendrów, Duńczyków. Polska natomiast sygnalizuje gotowość do rokowań.

Reader Interactions