WWF bije na alarm: wymarła już połowa gatunków zwierząt. Winę ponosi karczowanie terenów zalesionych pod uprawy rolne.

Reader Interactions