Aby pokonać kryzys związany z koronawirusem, potrzebne jest nowe polityczne myślenie i zerwanie z przeszłością – piszą szefowie czołowych instytucji UE w artykule opublikowanym w niemieckiej prasie.

Reader Interactions