Arcybiskup Marx mówił w Berlinie o solidarności z migrantami i napięciami w stosunkach z Polską. W jego najgłębszym przekonaniu w obu sprawach potrzeba więcej solidarności, zrozumienia i dobrej woli.

Reader Interactions