Przewodniczący Episkopatu Niemiec liczy się z renesansem marksizmu

Kardynał Reinhard Marx spodziewa się odrodzenia komunizmu i popiera podejmowane przez Kościół próby poskromienia kapitalizmu.