Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert plagiatorem?

Anonimowy internauta zarzuca przewodniczącemu Bundestagu Norbertowi Lammertowi plagiat doktoratu.