Zdaniem Wolfganga Schäublego walka z antysemityzmem na rzecz tolerancji i wolności religii jest wielkim stress testem dla zachodnich demokracji.

Reader Interactions