Przeszłość Urzędu Kanclerskiego pod lupą. "Kontynuacja sprzed 1945 roku"

Niemiecki rząd chce prześwietlić historię powojennego Urzędu Kanclerskiego pod kątem związków z nazistami.