W naglącym, wspólnym apelu przemysłowe zrzeszenia Niemiec, Francji i Włoch domagają się od UE ogromnego wsparcia. Koronakryzys jest dla europejskiej gospodarki „potężnym ciosem” – podkreślają.

Reader Interactions