Według policyjnych statystyk liczba czynów przemocowych wobec dzieci jest w dalszym ciągu wysoka. Prawie co trzeci dzień ginie dziecko.

Reader Interactions