Na kontynencie afrykańskim mnożą się krwawe napaści na chrześcijan, przede wszystkim na duchownych. Także przedstawiciele innych religii są narażeni na ataki terrorystów.

Reader Interactions