Bandy przestępcze z Europy Wschodniej dzięki fikcyjnym danym wyłudzały zasiłki dla bezrobotnych Hartz IV w Niemczech. Straty wyniosły 50 mln euro.

Reader Interactions