Prywatni szeryfowie "polują" na imigrantów w Europie Wsch.

W kilku krajach Europy Wschodniej skrajnie prawicowe grupy samoobrony obywatelskiej polują na imigrantów, wierząc w społeczną akceptację samosądów.