Prozopagnozja, czyli ślepota twarzy

Spojrzenie na twarz osoby stojącej naprzeciwko pozwala ocenić czy ją znamy czy też nie. Tymczasem są ludzie, którzy nie rozróżniają nawet twarzy swoich małżonków i dzieci.