W Bonn i innych miastach Niemiec tysiące rolników protestowały przeciwko polityce rolnej rządu. Domagają się ograniczenia biurokracji oraz prawa do współdecydowania.

Reader Interactions