Próby zastraszania polityków. "Trzeba cię powiesić na najbliższym drzewie"

W debacie nt. polityki azylowej dochodzi do prób zastraszania polityków. Pełnomocniczka rządu RFN ds. uchodźców Aydan Özoguz otrzymuje pełne nienawiści pogróżki.