Mieszkańcy Voellen zrobili wreszcie porządek z pomnikiem wojennym. Poszło o komendanta obozu zagłady w Sobiborze Johanna Niemanna.

Reader Interactions