Problem urzędów z odciskami palców azylantów. Brak sprzętu

Nie ma właściwie dnia, żeby w Niemczech nie wyszły na jaw jakieś nieprawidłowości w kwestiach związanych z rejestracją imigrantów. Teraz chodzi o odciski palców.