W Niemczech stopniowo uczniowie wracają do szkół. Utrudniony powrót mają Polacy, których w przygranicznych szkołach jest kilka tysięcy. Na zrozumienie polskich władz liczyć nie mogą.

Reader Interactions