Priorytety polityki zagranicznej Francji: walka z terroryzmem i przyszłość UE

Syria i Irak oraz inicjatywa na rzecz rozwoju Unii Europejskiej są kluczowymi obszarami polityki zagranicznej Francji – zakomunikował prezydent Emmanuel Macron.