Podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej prezydent Niemiec mówił o niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie. Wiceprezydent USA nazwał Polskę “ojczyzną bohaterów”.

Reader Interactions