Prezydent RFN: bez niezawisłych sędziów nie ma państwa prawa

Prezydent RFN wykorzystał zmianę w składzie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego do dygresji pod adresem Polski podkreślając, że bez niezawisłego sądownictwa i zaufania do jego instytucji nie istnieje państwo prawa.