Prezydent Niemiec rozwiazal parlament

Prezydent Niemiec Horst Koehler rozwiązał parlament i zarządził przeprowadzenie 18 września przedterminowych wyborów do Bundestagu. O swojej decyzji prezydent poinformował opinię publiczną w czwartek wieczorem w przemówieniu telewizyjnym.

Koehler przychylił się do wniosku kanclerza Gerharda Schroedera, który rozmyślnie przegrał 1 lipca głosowanie nad wotum zaufania, aby umożliwić skrócenie o rok kadencji parlamentu. Deputowani zarzucający szefowi rządu manipulację zapowiedzieli zaskarżenie decyzji do Trybunału Konstytucyjnego.