„Dzień wyzwolenia jest dniem wdzięczności” – mówił prezydent Niemiec podczas centralnych uroczystości w Berlinie z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Negowanie odpowiedzialności Niemiec nazwał hańbą.

Reader Interactions