Prezydent Francji wzywa Bundeswehrę do działania

Francois Hollande apeluje do rządu w Berlinie o zwiększenie udziału Niemiec w wojskowych misjach międzynarodowych. Niemcy jednak są na to gotowe tylko częściowo.

Prezydent Francji wzywa Bundeswehrę do działania

Francois Hollande apeluje do rządu w Berlinie o zwiększenie udziału Niemiec w wojskowych misjach międzynarodowych. Niemcy jednak są na to gotowe tylko częściowo.