Prestiżowa niemiecka nagroda artystyczna. Wygrał Polak

O Nagrodę Artystyczną miasta Limburga 2012 – jedną z prestiżowowych nagród artystycznych w RFN – ubiegało się aż stu sześciu artystów z całych Niemiec. Wygrał Jan Bresiński, absolwent krakowskiej ASP.