Prawicowcy wpadli we własne sidła. Akcja szydziła z ludzi

Skrajnie prawicowa partia „III Droga” na rozsyłanych pocztówkach wzywała wszystkie osoby angażujące się na rzecz uchodźców do opuszczenia Niemiec. Jeden z polityków wziął to na serio.