Niemieckie gazety omawiają konflikt pomiędzy przewodniczącą CDU i byłym szefem kontrwywiadu. Poszło o wartości i kurs polityczny chadeków. Zdaniem większości komentatorów ten spór jest niepotrzebny i szkodliwy.

Reader Interactions