Działanie państwa nie wystarczy. Walka z prawicowym ekstremizmem zaczyna się w klubach sportowych, kościołach, szkołach… Tylko w ten sposób wyschnie grunt podatny na terror – pisze niemiecka prasa.

Reader Interactions