Po ponad miesięcznym wyczekiwaniu granica dla pracowników transgranicznych i uczniów została otwarta. Od dziś nie będą objęci czternastodniową kwarantanną.

Reader Interactions