Odcięci od pracy, szkoły czy rodziny. Pracownicy transgraniczni nie mogą jak dawniej, codziennie jeździć do Niemiec, bo po powrocie do Polski czekałaby ich kwarantanna. Apelują do władz o zmianę tej sytuacji.

Reader Interactions