Pracodawcy i związkowcy contra populiści. "Ludzie muszą przestać się bać"

U wielu Niemców pojawia się uczucie strachu i niepewności. Czy zamknięcie granic byłoby rozwiązaniem? Ani zrzeszenia pracodawców, ani związki zawodowe nie popierają tego pomysłu.