Praca dla 30 tysięcy bezrobotnych: Reforma programu „Perspektywa w zakładach pracy”

Zreformowany program Federalnej Agencji Pracy ma umożliwić długoletnim bezrobotnym uzyskanie zatrudnienia.