Więcej koprodukcji polsko-niemieckich, więcej widzów kinowych w obu krajach, wyższe budżety i co za tym idzie, większa konkurencyjność polskiego i niemieckiego kina.

Takie perspektywy otwiera przed polskimi i niemieckimi filmowcami pierwszy polsko-niemiecki Fundusz Developmentu.

Jego powstanie ogłosili podczas Festiwalu Filmowego w Cottbus 11 listopada 2005 r. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz oraz szefowie niemieckich filmowych funduszów regionalnych: Kirsten Niehuus z Medienboard Berlin – Brandenburg i Manfred Schmidt z Mittledeutsche Medienforderung (Saksonia i Turyngia).

Jedną z przyczyn zaniku koprodukcji pomiędzy Polską i Niemcami jest brak scenariuszy budzących równe zainteresowanie po obydwu stronach granicy. Scenariusze przygotowywane przez producentów każdego z tych krajów z osobna, nawet jeśli zaplanowane są jako koprodukcje z drugim krajem, uwzględniają bardziej wyobrażenie o rynku audiowizualnym tego kraju niż faktyczną wiedzę.

Idea powołania wspólnego funduszu pojawiła się po raz pierwszy w 2002 roku, kiedy Polska była gościem honorowym Festiwalu w Cottbus.

W rozmowach z ówczesnym prezesem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Dariuszem Jabłońskim, szefowie funduszy niemieckich z regionów sąsiadujących z Polską, zaproponowali stworzenie wspólnego funduszu, finansowanego po części ze środków niemieckich, po części polskich, którego celem ma być  rozwój wspólnych projektów filmowych, w tym zwłaszcza w fazie pisania scenariusza. Jego utworzenie stało się możliwe z chwilą powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dzięki Funduszowi wzrośnie liczba koprodukcji pomiędzy polskimi i niemieckimi producentami, a powstałe w ten sposób filmy będą przyciągać widownię zarówno z obu krajów jak i spoza nich.

Polsko-Niemiecki Fundusz Developementu zacznie swoją działalność w 2006 roku.

Jego roczny budżet będzie wynosić 150 000 Euro. Do korzystania z funduszu będą dopuszczone projekty dwóch producentów wywodzących się z regionów MDM lub z Medienboard Berlin- Brandenburg oraz z Polski. Maksymalna wysokość dofinansowania na projekt wynosi 30 000 Euro i nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów rozwoju projektu długometrażowych filmów fabularnych oraz twórczych filmów dokumentalnych.

Pierwszy termin zgłoszeń projektów upływa 1 czerwca 2006 r. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronach internetowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (www.pisf.pl), MDM oraz Medienboard od marca 2006.

Reader Interactions

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *