Powstanie wiecej koprodukcji polsko-niemieckich

Więcej koprodukcji polsko-niemieckich, więcej widzów kinowych w obu krajach, wyższe budżety i co za tym idzie, większa konkurencyjność polskiego i niemieckiego kina.

Takie perspektywy otwiera przed polskimi i niemieckimi filmowcami pierwszy polsko-niemiecki Fundusz Developmentu.

Jego powstanie ogłosili podczas Festiwalu Filmowego w Cottbus 11 listopada 2005 r. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz oraz szefowie niemieckich filmowych funduszów regionalnych: Kirsten Niehuus z Medienboard Berlin – Brandenburg i Manfred Schmidt z Mittledeutsche Medienforderung (Saksonia i Turyngia).

Jedną z przyczyn zaniku koprodukcji pomiędzy Polską i Niemcami jest brak scenariuszy budzących równe zainteresowanie po obydwu stronach granicy. Scenariusze przygotowywane przez producentów każdego z tych krajów z osobna, nawet jeśli zaplanowane są jako koprodukcje z drugim krajem, uwzględniają bardziej wyobrażenie o rynku audiowizualnym tego kraju niż faktyczną wiedzę.

Idea powołania wspólnego funduszu pojawiła się po raz pierwszy w 2002 roku, kiedy Polska była gościem honorowym Festiwalu w Cottbus.

W rozmowach z ówczesnym prezesem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Dariuszem Jabłońskim, szefowie funduszy niemieckich z regionów sąsiadujących z Polską, zaproponowali stworzenie wspólnego funduszu, finansowanego po części ze środków niemieckich, po części polskich, którego celem ma być  rozwój wspólnych projektów filmowych, w tym zwłaszcza w fazie pisania scenariusza. Jego utworzenie stało się możliwe z chwilą powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dzięki Funduszowi wzrośnie liczba koprodukcji pomiędzy polskimi i niemieckimi producentami, a powstałe w ten sposób filmy będą przyciągać widownię zarówno z obu krajów jak i spoza nich.

Polsko-Niemiecki Fundusz Developementu zacznie swoją działalność w 2006 roku.

Jego roczny budżet będzie wynosić 150 000 Euro. Do korzystania z funduszu będą dopuszczone projekty dwóch producentów wywodzących się z regionów MDM lub z Medienboard Berlin- Brandenburg oraz z Polski. Maksymalna wysokość dofinansowania na projekt wynosi 30 000 Euro i nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów rozwoju projektu długometrażowych filmów fabularnych oraz twórczych filmów dokumentalnych.

Pierwszy termin zgłoszeń projektów upływa 1 czerwca 2006 r. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronach internetowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (www.pisf.pl), MDM oraz Medienboard od marca 2006.